Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
VM Compak - ,
Galgamácsa, Hungary, 200 duvor,
2019-08-22/25 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook