Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
VM Compak - ,
Galgamácsa, Hungary, 200 duvor,
2019-08-22/25 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.3.13Memory Max: 789648 Current: 752960 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook