Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
INSTÄLLD Sm Compak Sporting INSTÄLLD - Compak,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 150 duvor,
2020-07-25 2020-07-26

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 686576 Current: 563056 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook