Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
SM-Compak 2018 150duvor - Compak,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 150 duvor,
2018-07-07 2018-07-08

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 577032 Current: 577032 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook