LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Mälarcupen Sporting,
Östgöta JSK, 100 duvor,
2020-08-08/09

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 1293728 Current: 1293568 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook