Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Östgöta JSK, 100 duvor,
2020-08-08/09

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 837176 Current: 837016 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook