Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
Fitasc Sporting LLT-1 + LLT-2 - Fitasc Sporting,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 200 duvor,
2016-04-16 2016-04-17 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.3.12

Lerduvor på Facebook