LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Fitasc Sporting LLT-1 + LLT-2,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 200 duvor,
2016-04-16 2016-04-17

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.26 Memory Max: 620464 Current: 620240 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook