Lerduveskytte


Resultat-redovisning, -
Fitasc Sporting LLT-1 + LLT-2 - Fitasc Sporting,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 200 duvor,
2016-04-16 2016-04-17 -

....Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook