Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Svegeråsen Open 2018 (LLT3 och LLT4) - Fitasc sporting,
Svegeråsens Jaktskytteklubb, 200 duvor,
2018-06-30 2018-07-01

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.7 Memory Max: 560144 Current: 559856 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook