LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Compak Sporting DM,
Umeå Jaktskytteklubb, 75 duvor,
2020-07-26

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 620304 Current: 620080 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook