LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
RegM Syd Fitasc Sporting,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 50 duvor,
2016-06-19

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.26 Memory Max: 620456 Current: 620232 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook