Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
RegM Syd Fitasc Sporting - Fitasc Sporting,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 50 duvor,
2016-06-19 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.3.12

Lerduvor på Facebook