Lerduveskytte

Startlista,
DM PITEÅ - Compak,
Pitejaktskyttesällskap, 100 duvor,
2020-06-13

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till DM PITEÅ, 2020-06-13 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn     Anm.tidFörening  LicnrCat   Del.
1  Bergman Nils (0) ...  Sunderby Sport JSKIID05627664  MANta bort
2  Flodström Göran (0) ...  Sunderby Sport JSKIID01543682  MANta bort
3  Flodström Marcus (0) ...  Sunderby Sport JSKIID02127859  MANta bort
4  Gard Anders (0) ...  Sunderby Sport JSKIID03613135  SENIORta bort
5  Jakobsson Magnus (0) ...  Sunderby Sport JSKIID01956046  MANta bort
6  Lindström Mikael (0) ...  Kiruna Jakt O FVFIID00238199  MANta bort
7  Åberg Anders (0) ...  Sunderby Sport JSKIID01409997  MANta bort

Antal föranmälda deltagare:7
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 518296 Current: 510808 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook