LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Compak,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 25 duvor,
2016-06-19

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 623360 Current: 623136 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook