Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Targets only, ej föranmälan - Engelsk sporting,
Munkhyttan, Lindesberg, 100 duvor,
2020-09-06

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 592224 Current: 592224 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook