LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Mälarcup Lördag/söndag 29-30/8,
Gyttorp, 100 duvor,
2020-08-29

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 1245128 Current: 1244968 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook