LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
DM västergötaland,
För.jaktskyttarna Trollhättan, 50 duvor,
2020-08-01

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 830696 Current: 830536 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook