LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
E-town sporttrap ,
Eskilstuna JSK, 75 duvor,
2020-07-18

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 961880 Current: 961720 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook