Lerduveskytte

Startlista,
Compak Nordanlund - Compak,
Nordanlunds JSK, 100 duvor,
2020-06-13

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Compak Nordanlund, 2020-06-13 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn     Anm.tidFörening  LicnrCat   Del.
1  Almström Jimmy (0) ...  Uppsala JSKIID05144510  MANta bort
2  Alyoussef Yazan (0) ...  Kalmarbygdens Jäg IID04740085  MANta bort
3  Berg Richard (0) ...  Eskilstuna JSKIID00912591  MANta bort
4  Bodell Rickard (0) ...  Nordanlunds JSKIID00847463  MANta bort
5  Bohlin Viktor (0) ...  Uppsala JSKIID01793143  MANta bort
6  Boström Sune (0) ...  Östhammars JSKIID00251399  MASTERta bort
7  Carlsson Sören (0) ...  Östhammars JSKIID01401141  SENIORta bort
8  Eklund Marcus (0) ...  Wings & Clays SCIID01977925  MANta bort
9  Fredriksson Johan (0) ...  Eskilstuna JSKIID04164231  MANta bort
10  Fredriksson Per (0) ...  Eskilstuna JSKIID01709084  MANta bort
11  humble andreas (0) ...  Eskilstuna JSKIID04589352  MANta bort
12  Jansson Mattias (0) ...  Uppsala JSKIID01000438  MANta bort
13  Johansson Jan-Erik (0) ...  Östra Sörmlands JSKIID05111833  SENIORta bort
14  Jordanidis Georgios (0) ...  Uppsala JSKIID01763288  MANta bort
15  Karlsson Johnnie (0) ...  Eskilstuna JSKIID01624053  MANta bort
16  Kronholm Kent Viking (0) ...  Roslagens JSKIID01524128  VETERANta bort
17  Landell Johnny (0) ...  Eskilstuna JSKIID01411024  MANta bort
18  Larsson Joakim (0) ...  Svegeråsens JSKIID03863210  MANta bort
19  Larsson Peter (0) ...  Ankarsrums JSKIID01689376  SENIORta bort
20  Lindström Anders (0) ...  Wings & Clays SCIID01553618  SENIORta bort
21  Malmlöf Rickard (0) ...  Eskilstuna JSKIID02135703  MANta bort
22  Mattsson Lennart (0) ...  Roslagens JSKIID04400088  MANta bort
23  Nilsson Filip (0) ...  Huddinge JVFIID04082871  MANta bort
24  Nilsson Magnus (0) ...  Kalmarbygdens Jäg IID04020224  MANta bort
25  Nygren Johan (0) ...  Roslagens JSKIID01524127  MANta bort
26  Nygren Lars (0) ...  Roslagens JSKIID04399565  VETERANta bort
27  Palmqvist Daniel (0) ...  Östra Sörmlands JSKIID02577461  MANta bort
28  Petersson Kalle (0) ...  Kalmarbygdens Jäg SE1558639164  MANta bort
29  Sahlberg Ronney (0) ...  Uppsala JSKIID01000492  SENIORta bort
30  Strengbom Ingemar (0) ...  Uppsala JSKIID00269286  SENIORta bort
31  Tufvander Mikael (0) ...  Nordanlunds JSKIID01772628  MANta bort
32  Wahlström Håkan (0) ...  Romfartuna JSKIID00328861  MANta bort

Antal föranmälda deltagare:32
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 536336 Current: 528800 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook