Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Startlista,
3:rd - SUNDAY OPEN&LADIES 25 duvor, re-entry - Engelsk sporting,
Gyttorp SK, 25 duvor,
2020-05-31

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till 3:rd - SUNDAY OPEN&LADIES  25 duvor,  re-entry, 2020-05-31 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCat   Del.
1  Andersson Teres   Gyttorps SSKN/A   DAMta bort
2  Flodman Bertil   Gyttorps SSKN/A   OPENta bort
3  Fredriksson Gösta   Gyttorps SSKN/A   OPENta bort
4  Fredriksson Torbjörn   Gyttorps SSKN/A   OPENta bort
5  Jakobsson Krister   Gyttorps SSKN/A   OPENta bort

Antal föranmälda deltagare:5
Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 684272 Current: 622528 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook