Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
INSTÄLLD Karungicompak SM kval OBS!! Inställd - Compak,
Sunderby sport och jaktskytteklubb , 100 duvor,
2020-05-09

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 560072 Current: 559784 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook