Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Interjakt Lerduvestig Väst Falköping - Engelsk sporting,
Falköping SpSK, 48 duvor,
2020-03-22

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 559288 Current: 559064 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook