Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
INSTÄLLD Norma Jägarduvan - Engelsk sporting,
Svegerasens JSK, 24 duvor,
2020-06-13

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 560392 Current: 560168 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook