Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Norma Jägarduvan - Engelsk sporting,
Svegeråsens JSK, 24 duvor,
2020-03-14

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 560224 Current: 560000 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook