Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Jägarduvan - Engelsk sporting,
Östra Sörmlands JSK, 25 duvor,
2020-04-26

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 673984 Current: 561888 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook