Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
INSTÄLLD Jägarduvan - FINAL - Engelsk sporting,
JRF Nykvarn, 48 duvor,
2020-09-20

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 561192 Current: 560968 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook