Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Startlista,
Jägarduvan - Engelsk sporting,
Strängnäs JSK, 24 duvor,
2020-07-19

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Jägarduvan, 2020-07-19 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  ...Cat   Del.

Antal föranmälda deltagare:0
Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 583064 Current: 582616 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook