Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
INSTÄLLD Jägarduvan Åtvidaberg - Engelsk sporting,
Åtvids JSK, 24 duvor,
2020-05-10

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 560160 Current: 559936 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook