Lerduveskytte

Startlista, -
SM-kval - Compak,
Nordanlund JSK, 100 duvor,
2020-06-14

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till SM-kval , 2020-06-14 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn     Anm.tidFörening  LicnrCat   Del.
1  Skille Tony (0) ...  Huddinge JVFIID01722463  MANta bort

Antal föranmälda deltagare:1
Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 1121632 Current: 863344 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook