Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Startlista,
Compak Nordanlund - Compak,
Nordanlund JSK, 100 duvor,
2020-06-14

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Compak Nordanlund, 2020-06-14 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn     Anm.tidFörening  LicnrCat   Del.
1  Berg Nathalie (0) ...  Roslagens JSKIID01615910  LADIESta bort
2  Berg Niklas (0) ...  JRF Nykv/Södert JSKIID05312876  MANta bort
3  Burenfjäll Oliver (0) ...  Romfartuna JSKIID01430971  MANta bort
4  Eklund Marcus (0) ...  Wings & Clays SCIID01977925  MANta bort
5  Fredriksson Johan (0) ...  Eskilstuna JSKIID04164231  MANta bort
6  Gustavsson Per (0) ...  Uppsala JSKIID02494158  SENIORta bort
7  Hellberg Tobias (0) ...  Uppsala JSKIID04767883  MANta bort
8  howlden andy (0) ...  Romfartuna JSKIID02030813  SENIORta bort
9  humble andreas (0) ...  Eskilstuna JSKIID04589352  MANta bort
10  Jansson Bo (0) ...  Huddinge JVFIID00364848  SENIORta bort
11  Jarosch Hansi (0) ...  Roslagens JSKIID04400112  MANta bort
12  Jimmerfors Tomas (0) ...  Huddinge JVFIID02749897  MANta bort
13  Joelsson Dan (0) ...  Huddinge JVFIID02747726  SENIORta bort
14  Johansson Jan-Erik (0) ...  Östra Sörmlands JSKIID05111833  SENIORta bort
15  Johnsson Thomas (0) ...  Nordanlunds JSKIID00730665  MANta bort
16  Jordanidis Georgios (0) ...  Uppsala JSKIID01763288  MANta bort
17  Karlsson Johnnie (0) ...  Eskilstuna JSKIID01624053  MANta bort
18  Landell Johnny (0) ...  Eskilstuna JSKIID01411024  MANta bort
19  Larsson Peter (0) ...  Ankarsrums JSKIID01689376  SENIORta bort
20  Lindblad Magnus (0) ...  Huddinge JVFIID00263395  MANta bort
21  Lindgren Mattias (0) ...  Östhammars JSKIID02592142  MANta bort
22  Lundgren Mikael (0) ...  Huddinge JVFIID00144850  MANta bort
23  Maroun Jack (0) ...  Västerås JSKIID02743547  MANta bort
24  Nilsson Filip (0) ...  Huddinge JVFIID04082871  MANta bort
25  Nilsson Magnus (0) ...  Kalmarbygdens Jäg IID04020224  MANta bort
26  Norén Thomas (0) ...  Huddinge JVFIID02747867  SENIORta bort
27  Palmqvist Daniel (0) ...  Östra Sörmlands JSKIID02577461  MANta bort
28  Pantzar Madelene (0) ...  Östgöta JSKIID01114287  LADIESta bort
29  Pantzar Mats (0) ...  Östgöta JSKIID01410885  SENIORta bort
30  Petersson Kalle (0) ...  Kalmarbygdens Jäg SE1558639164  MANta bort
31  Qamhawi Majed (0) ...  Huddinge JVFIID04303453  MANta bort
32  Runge Pierre (0) ...  Uppsala JSKIID01000491  MANta bort
33  Sahlberg Ronney (0) ...  Uppsala JSKIID01000492  SENIORta bort
34  Skille Tony (0) ...  Huddinge JVFIID01722463  MANta bort
35  Wahlström Håkan (0) ...  Romfartuna JSKIID00328861  MANta bort
36  Wall Fredrik (0) ...  Huddinge JVFIID02749958  MANta bort

Antal föranmälda deltagare:36
Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 954216 Current: 535984 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook