LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
MälarCupen Uppsala,
Uppsala JSK, 100 duvor,
2020-02-09

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 1413056 Current: 1412896 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook