Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
MälarCupen Uppsala - Engelsk sporting,
Uppsala JSK, 100 duvor,
2020-02-09 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 1103024 Current: 1066336 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook