Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Resultat-redovisning,
Nyårssmällen SM-kval - Compak,
Nimrod Jakt & Sportskytteförening, 50 duvor,
2019-12-31

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 699056 Current: 699056 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook