Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Jägarduvan - Engelsk sporting,
Östra Sörmlands Jaktskytteklubb, 25 duvor,
2020-03-01 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslistaFöranmälan är stängd. Resultatredovisning öppnar tävlingsdagen. Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.

Antal föranmälda deltagare:0
Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 936832 Current: 854184 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook