Lerduveskytte

Startlista,
Mälarcup Sporting - Engelsk sporting,
Romfartuna Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2020-05-24

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Mälarcup Sporting, 2020-05-24 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Balagurak Mykola   Haninge JSKIID05317865   CSENta bort
2  Berlin Jenni   Almunge JSKIID04977075   CDAMta bort
3  Deremar Peter   Rosersbergs SSKIID04209379   CSENta bort
4  Engblom Mikael    Rosersbergs SSKIID02776787   ASENta bort
5  Hall Birger   Nordanlunds JSKIID00006081   A70ta bort
6  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   A50ta bort
7  Josefsen Maria   Almunge JSKIID02293807   CDAMta bort
8  Larsson Kent   Strängnäs JSKIID04937362   C60ta bort
9  Lundin Anders   Eskilstuna JSKIID04720018   C50ta bort
10  Maroun Jack   Västerås JSKIID02743547   CSENta bort
11  Norén Thomas   Huddinge JVFIID02747867   B60ta bort
12  Pantzar Madelene   Östgöta JSKIID01114287   BDAMta bort
13  Pantzar Mats   Östgöta JSKIID01410885   AA50ta bort
14  Rasmussen Christoffer   Eskilstuna JSKIID01576307   ASENta bort
15  Sahlberg Ronney   Uppsala JSKIID01000492   A60ta bort
16  Tufvander Mikael   Nordanlunds JSKIID01772628   C50ta bort

Antal föranmälda deltagare:16
Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 1026360 Current: 898248 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook