Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
INSTÄLLD Uttagsgrundande för Skandinaviska och VM - Compak,
För.Jaktskyttarna Trollhättan, 200 duvor,
2020-06-13 2020-06-14

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 686576 Current: 563392 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook