Lerduveskytte

Startlista,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Östgöta JSK, 100 duvor,
2020-05-03

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Mälarcupen Sporting, 2020-05-03 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Balagurak Mykola   Haninge JSKIID05317865   CSENta bort
2  Engblom Mikael    Rosersbergs SSKIID02776787   ASENta bort
3  Forsberg Mikael   Vikbolandets JVFIID01000182   C60ta bort
4  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   A50ta bort
5  Karlsson Johnnie   Eskilstuna JSKIID01624053   AA50ta bort
6  Karlsson Stefan   Eskilstuna JSKIID01406509   B50ta bort
7  Landell Johnny   Eskilstuna JSKIID01411024   B50ta bort
8  Lindahl Johan   Vikbolandets JVFIID01624041   A50ta bort
9  Nådin Andreas   Åtvids JSKIID04906678   CSENta bort
10  Skille Tony   Huddinge JVFIID01722463   B50ta bort

Antal föranmälda deltagare:10
Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 1005568 Current: 877456 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook