Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Huddinge JVF, 100 duvor,
2020-02-23 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 1090480 Current: 1053792 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook