Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Huddinge JVF, 100 duvor,
2020-02-23

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 859584 Current: 859424 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook