Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Huddinge JVF, 100 duvor,
2020-02-23

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.4Memory Max: 876584 Current: 876584 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook