Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Gyttorp Open 120 - Engelsk sporting,
Lerduvor.com/Gyttorp, 120 duvor,
2019-09-28

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 654272 Current: 654112 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook