Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Öppet DM Compak Sporting - Compak,
Östgöta Jaktskytteklubb, 50 duvor,
2019-09-29

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.9 Memory Max: 669880 Current: 561720 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook