Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
SeptemberDuvan 2019 (LLT 6) - Engelsk sporting,
Svegeråsens JSK, 100 duvor,
2019-09-08

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.9 Memory Max: 559424 Current: 559200 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook