Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
UPPSALA-OPEN - Engelsk sporting,
Uppsala jsk, 120 duvor,
2019-09-01

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 706000 Current: 705840 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook