Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
DM Skåne - Compak,
Hässleholmsortens Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-06-29

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.9 Memory Max: 559704 Current: 559480 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook