Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
SM kval - Compak,
Nimrod Jakt och SSF, 25 duvor,
2019-05-15

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 576600 Current: 576440 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook