Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Åkes Minne: Skogstorp GP - Compak,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 100 duvor,
2019-07-27

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 717280 Current: 717280 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook