Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
jägarduvan - Engelsk sporting,
Strängnäs JSK, 24 duvor,
2019-04-19 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook