Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
DM Uppland ESP + öppen tävling - Engelsk sporting,
Almunge Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-07-07

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 705496 Current: 705272 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook