Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
Midnight open - Fitasc sporting,
Torsa (Tornio Finland), 200 duvor,
2019-07-01 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook