Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Midnight open - Fitasc sporting,
Torsa (Tornio Finland), 200 duvor,
2019-07-01

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 644232 Current: 644072 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook