Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Mälarcupen+ LLT2 - Engelsk sporting,
Uppsala Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-04-14 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 1041168 Current: 1004480 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook