Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Sverigeduva - Fitasc sporting,
Svegeråsens JSK, 25 duvor,
2018-06-29

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 575752 Current: 575752 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook