Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
SM kval - Compak,
Nimrod Jakt och SSF, 75 duvor,
2018-06-20 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.3.13Memory Max: 843584 Current: 806896 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook