LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
SM-Kval - Compak,
Kalmarbygdens Jägare 08-05, 25 duvor,
2018-06-14

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.13 Memory Max: 679664 Current: 640376 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook