LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Sista chansen Compak kval 25 duvor,
För.jaktskyttarna Trollhättan, 25 duvor,
2022-06-08

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 675736 Current: 660520 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook