Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Resultat-redovisning,
LLT 4, Lilla SM, Lag Sm/Höstduvan - Engelsk sporting,
Hässleholmsortens Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2018-09-15 -

» Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook